Hoppa till innehåll
Home » mina skrifter

mina skrifter

Medicinsk elektronik, övningsexempel med fullständiga lösningar

Ahad Ghorbani

Denna bok innehåller 11 strukturerade framställnings- och övningsmoment med fullständigt lösningar lämpliga för självstudier på teknisk högskolenivå.

För att binda samman teori och praktisk problemlösning inleds varje kapitel med en kort teorisammanfattning.

I syfte att underlätta och aktivera till självstudium, har alla övningsuppgifterna lösts fullständigt.

Övningsuppgifterna består dels av enklare frågor för att ge träning på specifika moment, dels av sammansatta problem som är av tvärvetenskaplig natur och kräver att man analyserar och tillämpar olika slags ingenjörskonst med medicinskteknisk anknytning.

Bland annat behandlas grundläggande begrepp inom medicinsk instrumentation, medicinsk mätteknik, mätinstrumentets egenskaper, medicinska givare, kemiskt biomedicinska givare, mätning av respiratoriska system, biopotential, elektroder, bioelektriska signaler och medicinsk signalbehandling, medicinska bildsystem, mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym, medicinska utrustningar, modellering av fysiologiska system och medicinteknisk säkerhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att målet med denna bok är att hjälpa de studerande med det viktiga problemet att tillämpa sin ingenjörskunskap, teori och metoder på medicinsk tekniska problemställningar.

Ahad Ghorbani är forskare inom medicinsk teknik på Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola.

ISBN 91-630-2984-7