Hoppa till innehåll
Home » شعرهای من

شعرهای من

روئین تنان

(برگزیدۀ سروده‌های ۱۳۷۹ – ۱۳۵۴)

زمانی که همزبان نادر است و یاران کهن، دلبستگی هائی چنان دگرگونه دارند که همگفتاری با آنان همسنگ گفت و شنود با ماهیان است، انتشار اشعار تلاشی است تا صدای خود را به گوش همدلان برسانی.

برای من هر شعر ملاقاتی است با خواننده، گفتگو با او، تبادل احساس، عاطفه و اندیشه. این دیدار چه بی معنی خواهد شد اگر ما زبان یکدیگر را درک نکنیم و یا گفت مرا شنودی در پی نباشد. من بی تابانه دیده به راهم که از شما بشنوم.

با کلیک بر این پیوند شعرهای این دفتر را بخوانید!